ساعات کاری

.Shabestari Lab

 

               شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 صبح تا  21 بعداز ظهر 

 

                       پنجشنبه ها  از ساعت 7:30  صبح تا  19 عصر

 

                     آزمایشگاه در تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.