اخبار

News

آزمایش هموگلوبین ای وان سی (HbA1C) چیست؟

1397/4/7

به بیماران دیابتی توصیه می شود که در سال 3 تا 4 بار آزمایش هموگلوبین ای وان سی (Hb A1C) را انجام داده و سپس با پزشک خود درباره روند درمان مشورت نمایند.

آزمایش NIPT یا Cell Free DNA

1397/4/11

آزمایش NIPT - تست غیر تهاجمی تشخیص پیش از تولدسندرم داون و ناهنجاری های کروموزومی (cell free DNA)

آزمایش غربالگری بیماری های متابولیک نوزادان

1397/4/11

بیماری متابولیکی چیست؟ • غربالگری متابولیک نوزادان چیست؟ • غربالگری متابولیک برای چه نوزادانی باید انجام گیرد؟ • نوزاد من سالم به نظر می رسد، آیا غربالگری هنوز لازم است؟ .....