آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع

ویژه مراجعین
portfolio image

Occult Blood

 گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد كه به علت كم بودن با چشم دیده نمی شود . بنابر این باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود . بهتر است این آزمایش در 3 نوبت انجام شود .


برای انجام این آزمایش باید نكات زیر را رعایت نمائید :
48-72 ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ؛ گوشت سفید ( مرغ و ماكیان ) ماهی ، شلغم و تربچه خودداری كنید.
مصرف قرص های آهن و فرفولیك ، كپسول هماتینیك و ففول ، ایندومتاسین ، گلشیسین ، اسپیرین ، بروفن ، كورتون ها و ویتامین C باید 48 ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود . در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه 48 ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواك زدن و كشیدن نخ دندان اجتناب نمائید. 
نمونه باید سریعا" به آزمایشگاه تحویل داده شود.
نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.